fbpx

Oxford Pro
nyelviskola

Intézményünkben a társalKODÓ és a gazdálKODÓ nyelvvizsgák megszerzésére biztosítunk lehetőséget. Ügyeidet gyorsan, és gördülékenyen intézheted, a nyelvvizsgákon pedig barátságos, kis létszámú környezetben adhatsz számot tudásodról.

Arrow
Arrow
Slider

Legfontosabb tudnivalók a nyelvvizsgáról

Vizsgarészek és tudnivalóik

Szóbeli, írásbeli, valamint komplex típusú nyelvvizsgára alap, közép és felsőfokon egyaránt lehet jelentkezni. A részvizsgák külön-külön is letehetőek. Amikor egy vizsgázó komplex nyelvvizsgát tesz, azonban csak az egyik része (szóbeli vagy írásbeli) lesz sikeres, akkor is megkapja a bizonyítványt a sikeres vizsgarészről! Így tehát már csak a sikertelen vizsgarészből kell újra vizsgáznia.
Fontos tudni, hogy a külön-külön megszerzett szóbeli és írásbeli nyelvvizsgák egy komplexnek számítanak, függetlenül attól, hogy a vizsgázó hol és mikor szerezte meg azokat.

Érkezés a nyelvvizsgára, személyi azonosság igazolása, öltözék

Minden vizsgázónak a vizsgák megkezdése előtt 20 perccel meg kell jelennie.
Minden vizsgarész előtt a vizsgázónak fényképes igazolvánnyal - személyi igazolvánnyal, új típusú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel - kell igazolnia magát. A vizsgázó személyazonosságának megállapítása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (4) bekezdésére tekintettel történik. Ennek alapján a vizsgázó személyazonosságát minden olyan érvényes hatósági igazolvány benyújtásával igazolhatja, amely tartalmazza: nevét, születési helyét, születési idejét, állampolgárságát, arcképét, saját kezű aláírását és az igazolvány érvényességi idejét. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyazonosságát okirattal igazolni, a vizsgát nem kezdheti meg. A vizsgán résztvevő személy öltözékére vonatkozóan nincs előírás.

Nyelvvizsga értesítések

Vizsgahelyünk legalább 10 nappal a vizsga előtt e-mail-ben értesíti a jelentkezőket a vizsga idejéről, pontos helyszínéről, és a legfontosabb tudnivalókról. Amennyiben a vizsgázó a vizsga előtt legalább öt nappal nem kapja meg a vizsgabeosztásról szóló értesítőjét, személyesen vagy telefonon érdeklődnie kell a Nyelvvizsgaközpontnál vagy a vizsgahelyen. Amennyiben ezt nem teszi meg, a beosztással kapcsolatos tévedések, és hibák miatt nem élhet panasszal.

Vizsgaeredmények kihirdetése

A vizsgahelyen megírt dolgozatok a vizsgák után azonnali hatállyal átküldésre kerülnek a Nyelvvizsgaközpont részére. Itt az azonos nyelvből, azonos szinten megírt dolgozatokat egyszerre kezdik el javítani. A névtelenség megőrzése érdekében sem magánszemély, sem oktatási intézmény vagy vizsgahely esetében nincs mód arra, hogy bizonyos személyek dolgozatai, illetve bizonyos típushoz tartozó dolgozatok hamarabb kerüljenek kijavításra, és ezáltal hamarabb közöljön eredményt a Nyelvvizsgaközpont. Ezt kérelmezni nem lehet, erre vonatkozóan megállapodás sem köthető. Hivatalos eredménynek csak a Vizsgaközpont internetes honlapján az előre meghatározott időpontban megjelenő vizsgaeredmények, ill. a Nyelvvizsgaközpontban és a vizsgahelyeken a faliújságra kifüggesztett eredmények tekinthetők.

A vizsgaeredményeket a Nyelvvizsgaközpont az első vizsganapot követő 30 napon belül, legkésőbb az első vizsganapot követő 30. napon közli. A vizsgaeredményeket a Nyelvvizsgaközpont a honlapján is, illetve vizsgahelyekre bontva nyomtatott formában közzéteszi. A Nyelvvizsgaközpont honlapján szereplő vizsgaeredményeket a vizsgázók a vizsgaértesítő üzenetben szereplő kódjukkal kérdezhetik le. Telefonon sajnos nem áll módunkban információt átadni a vizsgaeredményekkel kapcsolatban. A nyomtatott formában közzétett vizsgaeredményeket a Nyelvvizsgaközpont, és a vizsgahelyek faliújságjain kifüggesztve megtalálhatja.