fbpx

Oxford Pro
nyelviskola

Intézményünkben a társalKODÓ és a gazdálKODÓ nyelvvizsgák megszerzésére biztosítunk lehetőséget. Ügyeidet gyorsan, és gördülékenyen intézheted, a nyelvvizsgákon pedig barátságos, kis létszámú környezetben adhatsz számot tudásodról.

Arrow
Arrow
Slider

Munkatársaink

Kléner Dóra Réka
Kléner Dóra Rékanyelvvizsgahely vezető
Telefon: 06-1-501-74-44
E-mail: info@oxfordpro.hu
Lendvai Rita
Lendvai Ritaangol nyelvi szaktanácsadó
Telefon: 06-1-323-2400*421-es mellék
E-mail: lendvai.rita@oxfordpro.hu

Tanáraink

Etédi Zsófia
Etédi Zsófia

Az angoltanítás iránti lelkesedésemet még az ELTE BTK Angoltanárképző Központjában szereztem, ahol az elsők között próbálhattam ki egy újfajta, gyakorlatias nyelvtanárképzést. Ezután az ELTE Bölcsészettudományi Karán egyetemi diplomát szereztem angol nyelv és irodalom szakon. 1995 óta több különböző cégnél tartottam egyszemélyes és kiscsoportos kihelyezett vállalati és lakossági tanfolyamot (pl. Pénzjegynyomda, Atalanta Oktatási Kft., Philips, Shell, Douwe Egberts, Hunday, Esso, Deutsche Bank, ING Biztosító Zrt. ). Tanítottam intenzív és szakközépiskolai tanfolyamokon is.


Mostanában főleg szaknyelvet oktatok, idegenforgalmi és protokoll képzéseken. Aktívan közreműködtem a protokoll szaknyelvi tananyag összeállításában, a tételek kidolgozásában és a szakmai kirándulások lebonyolításában. Az idegenforgalmi szaknyelv tanításában sokat segít az, hogy 2000 óta idegenvezetőként is dolgozom. 2004-ben elvégeztem a Veszprémi Egyetem mentorképző kurzusát, azóta vezetőtanárként is tevékenykedem az Atalanta Oktatási Kft.-ben. 2010 óta szaknyelvet tanítok egy főiskolán. A gazdasági témakörök feldolgozásánál támaszkodni tudok a különböző cégeknél szerzett tapasztalataimra, szakmai ismereteimet pedig az iskola által biztosított továbbképzéseken és konferenciákon bővíthetem, így például 2009-ben Canterbury-ben vettem részt egy módszertani továbbképzésen.

Hottói-Nagy Viktória
Hottói-Nagy Viktória

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem angol nyelv és irodalom szakon. 2004 óta főleg céges kihelyezett tanfolyamokon tanítok, de részt veszek más intézmények, és nyelviskolák nappali és esti csoportjainak oktatásában is. Mind a kihelyezett vállalati órákon, mind a szakközépiskolai oktatásban túlnyomó részben üzleti nyelvet tanítok. Mivel három különböző nyelvvizsgáztatói képzést is sikeresen elvégeztem, több mint tíz éve rendszeresen vizsgáztatok ORIGÓ és TELC nyelvvizsgák keretében. 2008-ban elvégeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mentorképző tanfolyamát, azóta vezetőtanárként is tevékenykedem.
2007 óta főiskolán is tanítok, itt az órákon szaknyelvi képzésben részesülnek a hallgatók, így lehetőségük van megismerkedni az üzleti angol legfontosabb témáival, és az újonnan tanult elemeket intenzíven használni. Mivel a hallgatók munka mellett végzik tanulmányaikat, örömmel veszik, ha fokozatosan nehezedő, egyre komplexebb feladatok segítségével, az összes nyelvi készség párhuzamos fejlesztése mellett a tananyagot alaposan átvesszük az órákon, így az otthoni készülésbe egyéb olyan kiegészítő feladatok is beleférhetnek, amelyek segítségével az adott témakört szélesebb spektrumon is megismerhetik. Személy szerint fontosnak tartom bizonyos témák kulturális hátterének megismertetését is, mert egyrészt ezek ismeretén az üzleti kommunikáció sikere is múlhat, másrészt a hallgatók szívesen fogadják a kulturális háttér információkat, lévén azok színesítik az órát és érdekesnek találják a más kultúrákba való betekintést is.


Az intézményekben ahol tanítok, minden évben új kihívások várják a nyelvtanárokat, amelyeket bizton felvállalhatnak, mert az erős szakmai háttér (belső továbbképzések, részvételi lehetőség szakmai konferenciákon, gazdag könyvtári anyag, stb.) és a támogató légkör megadja mindazt, amire mindig megújuló feladataink színvonalas elvégzéséhez szükségünk lehet.

Kálmán Edit
Kálmán Edit

2007-ben végeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Angol nyelv és irodalom tárgyból szereztem oklevelet, majd ezt követően angol szakos tanári diplomát. A két képzéssel párhuzamosan megszereztem a szakfordítói képesítést is, szintén az ELTE keretein belül. Demonstrátorként egy évig nyelvgyakorlatot oktattam az ELTE DELP /Department of English Language Pedagogy- Angol Nyelvpedagógia/ tanszéken, ahol rengeteg tapasztalatot és az elméleti tudás mellé gyakorlati ismeretet is szereztem a felsőoktatásban, valamint vizsgáztatás terén is. Egy évig Washingtonban a maryland-i Montgomery College hallgatója voltam és két évet a bagdadi Mustansiriya Egyetemen hallgattam arab nyelvet. ORIGÓ nyelvvizsgáztatói képesítéssel is rendelkezem. 2006 óta vállalati nyelvtanfolyamokat, üzleti és szakközépiskolai csoportokat oktatok.


2008 óta angol szaknyelvi képzésben is oktatok. A kontaktórákon színes és változatos módszereket igyekszem alkalmazni. Óráimon rendszeresen és szívesen használom a multimédiás eszközöket, és hallgatóimat is erre bíztatom. Fontosnak érzem, hogy Képzettjeim számára a hagyományos kontaktórákon kívül virtuális osztálytermet is létrehozzak, ezzel is színesebbé és ösztönzőbbé téve az órákat. Kulcsfontosságúnak tartom, hogy az üzleti angol nyelv mellett a diákok megismerkedhessenek az angolszász kultúrával és átadhassam személyes tapasztalataimat, hiszen az üzleti életben a nyelvtudás mellett egyre nagyobb szerepet töltenek be az interkulturális ismeretek.
Lassan 9 éve dolgozom együtt ezzel a vezetői gárdával. Mindig precíz, mindenre kiterjedő szervezés jellemző, a folyamatos továbbképzések és visszajelzések, valamint a segítőkész légkör miatt is, úgy érzem, rendkívüli mértékben hozzájárulnak szakmai fejlődésemhez és ahhoz, hogy tudásom legjavát adhassam. Ilyen körülmények között a tanítás valóban hivatás.

Kispál Istvánné Esztó Krisztina
Kispál Istvánné Esztó Krisztina

Magyar-angol szakos tanár vagyok. Az ELTE-n végeztem 1992-ben. Közel 20 éve tanítok angol szaknyelvet, többnyire Kereskedelmi Szakmenedzser, Nemzetközi Szállítmányozási Szakmenedzser, Banki Szakügyintéző és Intézményi Kommunikátor szakos hallgatóknak, de vállalati képzéseken is tanítok. Részt vettem szaknyelvi anyagok megírásában, összeállításában, és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő, gyakorló feladatok megírásában. Óráimat nagyon lelkiismeretesen vezetem, minél változatosabb feladatokkal tarkítom, sok gyakorlási lehetőséget biztosítva a hallgatók számára. A tanításon kívül a TIT TELC nyelvvizsgaközpont vizsgáztatója és levéljavítójaként is tevékenykedem.

Kupovits Andrea
Kupovits Andrea

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi karán szereztem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész, valamint tanári diplomát. Az angoltanítás iránti lelkesedésem a gyakorlótanításom idején kezdődött, és már több mint egy évtizede rendületlenül tart. Pályám során mindig törekedtem arra, hogy lehetőség szerint változatos formában és több szinten is tanítsak egy időben. Már jó ideje általános nyelvet és üzleti szaknyelvet is oktatok; elsősorban szakközépiskolai, de emellett kihelyezett vállalati (pl. Deutsche Bank, ING Biztosító Zrt.) és intenzív lakossági tanfolyamokon is. Munkám részét képezi a szaknyelvi tételek kidolgozásában való segédkezés, valamint szaknyelvi konzultációk tartása is.
A vezetői gárda szervezettsége kiváló, a kollegiális viszonyok jók, illetve folyamatosan lehetőségem nyílik továbbképzéseken való részvételre. Ezek mind-mind hozzájárulnak szakmai fejlődésemhez. Ezen kívül fontos számomra az oktatáshoz elengedhetetlen jó felszereltség is. Meggyőződésem, hogy a korszerű multimédiás eszközök rendszeres és aktív használata ösztönző, újfajta motivációt és előrehaladási lehetőséget nyújt tanárnak, diáknak egyaránt. Mindenekfölött fontosnak tartom, hogy a nyelvtanulási folyamat során tanulóimat segítsem, ösztönözzem interperszonális kapcsolatteremtési készségeik fejlesztésében is. A nyitottság, a kíváncsiság és az érdeklődés nemcsak személyiségformáló erejű, de manapság a munkaerőpiacon a megfelelő szakmai ismereteken és nyelvtudáson kívül egyre fontosabbá válik, hogy az állásra pályázók megfelelő attitűdökkel és készségekkel rendelkezzenek különféle kommunikációs és konfliktushelyzetek megoldására.

Sarkady Júlia
Sarkady Júlia

Angolszakos tanár vagyok, diplomámat az ELTE-n szereztem 1994-ben. 2004-ig a közoktatásban tanítottam angol nyelvet, majd vállalkozóként ekkor tértem át a felnőttoktatásra. Számos nyelviskolában tanítottam kis- és nagycsoportoknak általános angol nyelvet, valamint üzleti és telekommunikációs angol tanfolyamokat is tartottam cégeknek, különféle helyszíneken. Kollegáimmal csapatmunkában együtt dolgoztunk ki telekommunikációs szakmai tananyagot, illetve tankönyveket, három szinten.
A sok nyelvvizsga típusban való jártasságom révén bármilyen nyelvvizsgára szívesen készítek fel hallgatókat. 2009 óta céges üzleti és lakossági tanfolyamokat is tartok. 2015-2016-ban oktattam az Atalanta Oktatási Kft.-ben, a diplomamentő program keretein belül. Itt azóta is folyamatosan tanítok. Célom mindenkiből a legjobbat kihozni, a nyelvtanulást élvezetes hobbivá tenni, és a bátor kísérletezőkből angoltudásukat bátran használó hallgatókat nevelni.

Soproni Theodóra
Soproni Theodóra

Kedves németet tanulni vágyók!
Németszakos tanár vagyok. Már több mint 20 éve tanítom a német nyelvet, szinte minden korosztálynak. Ezenfelül nyelvvizsgáztatóként is dolgozom, tehát kívül belül ismerem a rendszert és ezáltal a vizsgára készülés módjában is hatékonyan tudok segíteni.
Mottóm: Célom, hogy elérd a célod! De ez nem rajtam múlik, a tudást neked kell elvenned és elsajátítanod, én csak irányt mutatok, ötleteket adok, módszereket mutatok. Tanítványaimnak nem csak papíralapú tudást adok, hanem a mindennapokban használható nyelvtudást.
Módszerem: kommunikatívan oktatok, tehát sokat kell beszélned, szituációs helyzetet játszanod és mindezt vidám, jó hangulatú légkörben tesszük. Szeretem, ha a nyelvtanulás nem szenvedés, hanem egy kis szórakozás. És igen!! Nagyon sok házi feladatot is kapsz.
Hajrá, német tanulásra fel!

Szendéné Koltai Ágnes
Szendéné Koltai Ágnes

Angolszakos tanár vagyok. A Veszprémi Egyetem (ma Pannon Egyetem) angol nyelvtanári szakán végeztem 1994-ben. Mivel szabadúszó, óraadó tanárként dolgozom, ezért több nyelviskolánál tanítok, köztük jelenleg az Atalanta Oktatási Kft.-nél vállalok órákat. Részt veszek vállalati kihelyezett tanfolyamok és nyelviskolán belüli tanfolyamok vezetésében, nyelvvizsga felkészítésben. Az általános angol általános nyelv tanítása mellett üzleti, külkereskedelmi szaknyelvet is tanítok. Óráimon törekszem kommunikatív módszerrel dolgozni, barátságos légkört teremteni, amiben a nyelvtanulók könnyebben sajátíthatják el a nyelvet. Szívesen dolgozom együtt ezzel a vezetői gárdával. Magas szakképzettségük mellet, intézményük jól felszerelt, könyvtáruk széleskörű tartalommal bír.

Szilágyiné Monori Gabriella
Szilágyiné Monori Gabriella

Német nyelvtanárként a Kodolányi János Főiskolán és a Pannon Egyetemen végeztem, valamint külkereskedelmi idegen nyelvi levelező képzettséggel is rendelkezem. 1998 óta kihelyezett vállalati nyelvtanfolyamokon és szakközépiskolában tanítottam üzleti, illetve általános német nyelvet. A későbbiekben egyre több OKJ-s képzésen tanítottam külkereskedelmi, ügyviteli (levelezés), majd idegenforgalmi és protokoll szaknyelvet, valamint részt vettem a szóbeli OKJ vizsgáztatásban is. Tevékenységeim közé tartozott különböző általános és szaknyelvi anyagok kidolgozása is. 2010 óta, mint óraadó is oktatok egy főiskola szaknyelvi képzésén. Több, mint egy évtizedig német nyelvi szaktanácsadóként és mentorként dolgoztam, jelenleg a tanítás mellett vezetőtanári feladatokat is ellátok.
Csoportjaimban a tanulmányaim alatt szerzett szaknyelvi ismeretek átadásával próbálom gazdagítani a képzettek szókincsét és tudását. Kedvenc szakterületem a multimédia, melynek alkalmazási lehetőségeit a nyelvtanításban a Goethe-Intézet „Multimedia Führerschein” képzésein sajátítottam el. Tanítványaim online feladatok megoldása, digitális utazás, illetve hang- és videofelvétel készítése során örömmel tapasztalják a multimédiás eszközök használatának más előnyeit is, mint pl. a tanári blog és digitális tábla alkalmazását.

Ugróczky Rozália
Ugróczky Rozália

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szereztem angol nyelvtanári diplomát. 1998-óta az Atalanta Oktatási Kft.-ben dolgozom. Egyaránt tanítok általános-, és üzleti nyelvi angolt, kis és nagyobb csoportok számára is. Szívesen tanítok felnőtteket és dolgozom velük együtt a nyelvi fejlődésükön. Mind általános, mind szakmai közép-és felsőfokú nyelvvizsgákra készítek fel hallgatókat.
Rendszeresen részt veszek továbbképzéseken, így a különböző kiadók és intézetek által szervezett módszertani képzéseken is, hogy mindig lépést tartsak a szakmai és módszertani fejleményekkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a megújulás képessége fontos ezen a pályán. Ezért döntöttem úgy, hogy pedagógus szakvizsgát szerzek a Budapesti Corvinus Egyetemen. E képzés alatt sikerült a köz- és felsőoktatás működését jobban megismernem, új és hasznos tapasztalatokat szereznem, amelyeket igyekszem munkám során az eredményes és hatékony nyelvoktatás megvalósításában felhasználni.