fbpx

Oxford Pro
nyelviskola

Intézményünkben a társalKODÓ és a gazdálKODÓ nyelvvizsgák megszerzésére biztosítunk lehetőséget. Ügyeidet gyorsan, és gördülékenyen intézheted, a nyelvvizsgákon pedig barátságos, kis létszámú környezetben adhatsz számot tudásodról.

Arrow
Arrow
Slider

Alapszabályok a nyelvvizsgán

  • A vizsgaterembe a vizsga idejére minden személyes tárgy bevihető, azonban a vizsgázó előtt a vizsga ideje alatt csak és kizárólag étel, ital, valamint íróeszköz lehet. Minden egyéb magántulajdont a vizsgaterem utolsó padsorába kell elhelyezni, a vizsgázótól távol.
  • Szótárt csak a megengedett vizsgarész idejére lehet használni
  •  A mobiltelefont a vizsga idejére a vizsgázóknak ki kell kapcsolni, és azt a saját táskájukban elhelyezni.
  • Piszkozat csak a vizsgaközpont által biztosított lapra írható. Minden értékelni kívánt információt át kell másolni a vizsgalapra, mert a piszkozatot a javítók nem értékelik.
  • A vizsga ideje alatt segédeszköz nem használható, amennyiben ez mégis megtörténik, a vizsgát azonnal felfüggesztjük. A tetten ért vizsgázót a további vizsgákból kizárják, az esetlegesen már teljesített részeredményeit megsemmisítik, dolgozatát nem értékelik.
  • A vizsgán csak és kizárólag kék tollal lehet írni. Hibajavító, lefestő használata tilos! Amennyiben a vizsgázó javítani szeretné válaszát, egy egyenes vonallal húzza át a hibás részt. A javítás tényét tilos aláírni!
  • Az íráskészség feladatrésznél a vizsgázónak ügyelnie kell rá, hogy semmiképpen ne használja személyes adatait.
  • A labor vizsga alatt a termet elhagyni tilos! Az írásbeli vizsga első részében senki nem hagyhatja el a termet, az íráskészség vizsgarész ideje alatt (kizárólag egyesével) a vizsgázók csak saját idő terhére hagyhatják el a termet, a vizsgadolgozat és a személyi igazolvány leadása után. Távolléte tényét és időtartamát a teremfelügyelő jegyzőkönyvben és a vizsgázó feladatlapján rögzíti.
  • Amennyiben egy vizsgázó a megadott időtartam előtt fejezi be a dolgozat írását, a válaszlap és az azonosító boríték leadása, ill. az újbóli azonosítás után hagyhatja el a termet. Az írásbeli vizsga utolsó 15 percében a termet már senki nem hagyhatja el!